PELAYANAN

Masjid Istiqlal selain sebagai pusat ibadah, juga memberikan pelayanan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala